سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

زمان کشت قارچ در کشورهای مختلف

زمان کشت قارچ در کشورهای مختلف با توجه به اقلیم و آب و هوای کشورها متفاوت خواهد بود.در کشور ما با توجه به تنوع وسیع آب و هوایی قارچ می تواند در تمامی فصول گرم سال در نقاط مختلف کشور کشت شود.مثلا در ماههای اردیبهشت و خرداد در شمال ایران و مهر و آبان در جنوب کشور زمان مناسب پرورش و کشت قارچ در فضای باز است

زمان کشت قارچ در کشورهای مختلف

 

آهنگ آبیاری به روش آبیاری کمپوست اطلاق میشود که توسط تولید کننده انجام میشود آبیاری معمولا بوسیله یک نازل آب صورت میگیرد اما حجم آب و مقدار مکث بر روی هر کمپوست درزمان آبیاری تعیین کننده است هر تولید کننده شیوه کار مختص خودش را دارد برای مثال یک تولید کننده در یک راهرو قرار میگیرد و نصف کمپوستهای قفسه راستی و نصف کمپوستهای قفسه چپی را آبیاری میکند و دیگری با اتصال یک لوله اضافه به نازل آب کل طبقه را آبیاری میکند اما شیوه صحیح آبیاری چگونه است از چپ نازل آب را حرکت میدهیم و به سمت راست میرویم ، نکات قابل توجه آن است که نباید در هنگام آبیاری، دست حرکت شدید داشته و باعث ضربه آب به خاک پوششی شود و نکته دیگر نگاه نداشتن بیش از اندازه دست بر روی یک قسمت است زیرا باعث جمع شدن مقدار زیاد آب و فرو رفتن آب به کمپوست خواهد شد