سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فصل پرورش قارچ 30 درجه پایین تر باشد

 

به طور کلی در مناطقی که متوسط دمای هوا و درجه حرارت در فصل پرورش قارچ 30 درجه پایین تر باشد برای پرورش قارچ چینی مناسب نیست.البته کشت و پرورش قارچ در مناطقی که در پست قبلی گفته شده با روشهای جدید و استفاده از سالنهای سربسته پرورش قارچ در تمامی فصول سال امکان پذیر است زیرا در سالن تولید قارچ می توان درجه حرارت رطوبت و نور را تنظیم کرد

فصل پرورش قارچ 30 درجه پایین تر باشد

 

 

قارچ صدفی در بعضی مناطق به صورت خودرو در دشتها و کوهستانهای نقاط مختلف کشور از جمله استان چهار محال و بختیاری سالهای طولانی است که رشد نموده است و هر سال با شروع فصل بهار و ایجاد شرایط محیطی مناسب بطور خودرو و انبوه از زمین بیرون می آید و مردمان آن مناطق جهت مصرف خود از قارچ استفاده می کنند